عُصارۀ خلقت
اسامی، کُنیه ها و القاب حضرت زهراء(س)

     اسامی، کُنیه ها و اَلقاب حضرت زهراء(س) و ترجمۀ اجمالی آنها، استخراج شده و گرفته شده از احادیث اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، ادعیه، زیارات و کلمات علماء:

     1 - اِبنَةُ مَن صَلَّت بِهِ المَلائِکَة: دختر آن کسی که ملائکه بر او درود فرستادند.

     2 - اَمِینَةُ الوَحی: امین وحی الهی.

     3 - اَنّانَه: زن دردمند.

     4 - اَلاِنسِیَّةُ الحَوراء: انسانی بهشتی و حوری صفت.

     5 - اِنسیَه: زنی که خصلت های خوب انسانی در او متجلّی است.

     6 - آیةُ النَبوَه: نشانۀ نبوّت.

     7 - باکیَه: زن گریه کننده.

     8 - بتول: زن پاک و دور از هر گونه آلودگی.

     9 - بَدر تمام: ماه شب چهارده.

     10 - بِرَّه: زن نیکوکار.

     11 - بِضعةُ الرَّسول: پاره تن پیامبر(ص).

     12 - بِضعَةُ المُصطَفی: پاره تن مصطفی(پیامبر خدا).

     13 - بَقیةُ المُصطَفی: بازمانده حضرت رسول(ص).

     14 - بَقیّةُ النَّبوَّة: بازمانده نبوَّت و پیامبری.

     15 - بِنتُ الصَّفوَه: دختر برگزیده.

     16 - بِنتُ المُصطَفی: دختر مصطفی(پیامبر خدا).

     17 - تُفاحَة الجَنَّه: سیب بهشتی.

     18 - تَقیََّه: زن پاکف با تقوی و بی گناه.

     19 - جَلیلَه: زن بزرگ و با جلال.

     20 - جَمالُ الآباء: موجب زیبایی پدران.

     21 - جَمِیلَه: زن زیبا روی.

     22 - جَوهَرةُ العِزَّةِ وَ الجَلال: گوهر تابناک عزَّت و بزرگواری.

     23 - حَامِلةُ البَلوَی بِغَیرِ شَکوَی: زن بلاکشِ نستوهِ بی شِکوِه و شکایت.

     24 حانِیَه: زن پر عاطفه، مهرورز و شوهر دوست.

     25 - حَبیبةُ الله: محبوب خداوند.

     26 - حَبیبَه: دوست و رفیق، دوست داشتنی.

     27 - حُرَّه: زن آزاده، زنی که اسیر شهوات و هوای نفس نیست.

     28 - حِصان: عفَّت مند و خویشتن دار.

     29 - حَکیمَه: زن با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه.

     30 - حَلیفةُ العِبادَةِ وَ التَّقوی: هم آوای پرستش و پرهیزگاری.

     31 - حنَّانَه: زن غمخوار و با محبّت.

     32 - حَوراء: فرشته، زنی که دارای خصلت های خوب فرشتگان است.

     33 - حُوریه: زن بهشتی، فرشته خصال.

     34 - خَفِیُّ القَبر: کسی که قبرش پنهان است.

     35 - دُرّةُ بَحرِالشَّرَفِ وَالجُود: دُرّ و مروارید دریای شرف و سخاوت.

     36 - دُرّةٌ بَیضاء: گوهر تابناک.

     37 - دُرّةُ بَحرِالعِلم وَالکَمال: دُرّ دریای دانش و کمال.

      38 - دَوحةُ النَّبی: شاخسار پیامبر.

      39 - رَئوفَه: زن دلسوز و مهربان.

      40 - راضیَه: زنی که به مقدّرات الهی راضی باشد.

      41 - راکعَه: زن اهل رکوع و تواضع در برابر خداوند.

      42 - رحیمَه: زن با محبّت و مهربان.

      43 - رشیدَه: زن فهمیده و صاحب خرد.

      44 - رَضیضُ الصَّدر: سینه شکسته.

      45 - رضیَه: زنی که به مقام رضا رسیده.

      46 - رُکنُ الهدی: پایه هدایت.

      47 - روحُ أبیهِ: روح و روان پدرش.

      48 - روحُ الرَّسول: جان پیامبر(ص).

      49 - ریحانَه: گل خوشبو، لطیف و مهربان، تعبیر لطیفی از موجود زن.

      50 - زاهدَه: زن پارسا.

      51 - زُجاجَه: شیشه و چراغ دان نورانی برای نور الهی.

      52 - زکیَّه: زن پاک و با تقوا، در حال رشد و ترقّی.

      53 - زهراء: درخشنده و تابان.

      54 - زهره: درخشان، نورانی.

      55 - زوجةُ الوَصی: همسر جانشین و وصی پیامبر(ص).

      56 - ساجدَه: زنی که در پیشگاه خداوند زیاد سجده می کند.

      55 -  سر العظمة: راز بزرگی و بزرگواری.

      56 - سِرُّ الله: راز نهان خدا.

      57 - سعیدَه: زن خوشبخت و سعادتمند.

      58 - سلیمَه: زن سالم، اهل سازش، بی عیب و نقص.

      59 - سیّدةُ النِّساء: سرور زنان.

      60 سیّده: سرور، خانم.

      61 - شَرفُ الاَبناء: شرافت و بزرگواری و افتخار برای فرزندان.

      62 - شریفَ: زن شرافتمند.

      63 - شفیعةُ العُصاةِ: شفاعت کنندۀ گناهکاران.

      64 - شفیقَه: زن دلسوز و مهربان.

      65 - شهیدَه: زنی که در راه خدا جانش را فدا نماید، زن شهید شده.

      66 - صابرَ: زن شکیبا و بردبار.

      67 - صادقش: زن راستگو و درست کردار.

      68 - صدوقَه: زن راستگو با کرداری صحیح.

      69 - صدّیقَه: زنی که در راستگویی شُهره شود و در عمل نیز درست کردار باشد.

      70 - صَفوةُ رَبِّها: برگزیده پروردگارش.

      71 - صفیَّه: زن برگزیده.

      72 - صوّامَه: زن بسیار روزه گیر.

      73 - طاهرَه: زن پاکدامن و دور از رذایل.

      74 - طیّبَه: زن پاک و پاکیزه.

      75 - عابدَه: زن پرستنده و عبادت کننده.

      76 - عارفَه: زن با شناخت و درک کامل.

      77 - عالمَه: زن دانشمند.

      78 - عالیةُ المَحَل: زن بلند جایگاه.

      79 - عالیَه: زن بلند همّت و دور اندیش.

      80 - عدیلَه: نظیر و مانند.

      81 - عدیلةُ مَریم: در پاکی نظیر و مانند حضرت مریم(س).

      82 - عَذراء: زن پاکدامنی که پرده عفّت را کنار نزند.

      83 - عزیزَه: زن ارجمند و گرانقدر.

      84 - عطوفَه: زن با عاطفه و محبّت.

      85 - عفیفَه: زن پاکدامن.

      86 - عقیلَه: زن خردمند و عاقل.

      87 - علیلَه: زن بیمار و مریض.

      88 - علیمَه: زن دانشمند و آگاه.

      89 - عینُ الله: دیده و چشم خدا.

      90 - غُرَّةُ غَرّاء: سپیده نورانی.

      91 - فاضلَه: زن صاحب فضیلت.

      92 - فاطمه: بریده شده از آتش جهنم و هر رِجس و جهل و بدی.

      93 - فریده: زن یگانه، دُرّ نفیس.

      94 - فهیمه: زن با فهم و شعور.

      95 - قانعَه: زن قانع و کم توقّع.

      96 - قرارُ قلبِ اُمِّهاَ المُعَظَّمه: آسایش بخش دل مادر بزرگوارش.

      97 - قُرَّةُ عینِ الرَّسول: نور چشم رسول خدا(ص).

      98 - قُرَّةُ عینِ المُصطفی: نور چشم مصطفی.

      99 - قَرینةُ المُرتَضی: همتای امام علی(ع)، مرتضی.

      100 - قُطبَ رَحی المَفاخِرِ السَّنِیَّه: چرخ آسیاب افتخارات والا.

      101 - قوّامَه: زن شب زنده دار.

      102 - کریمه: زنی که اهل کرم و جود و سخاوت است.

      103 - کعبةُ الآمالِ لِاَهلِ الحاجَه: کعبه آرزوهای نیازمندان.

      104 - کوثر: خیر فراوان، نسل فراوان، نهر کوثر.

      105 - کوکب: درخشنده و درخشان.

      106 - لیلةُ القدر: شب قدر .

      107 - لیلةُ مُبارکَه: شب با برکت.

      108 - مبارکَه: زنی که در او خیر بسیار باشد.

      109 - مُبَشِّرَه: بشارت دهنده.

      110 - مَجموعةُ المَآثِرِ العِلِّیَه: گرد آورده یادگارهای برین و نیکو کاران.

      111 - مَجهولةُ القَدر: قدر ناشناخته.

      112 - مُحتشمَه: با حشمت و شوکت و احترام.

      113 -محدثَّه: زن حدیث کننده، کسی که با فرشتگان سخن می گوید.

      114 - محتَرَمَه: گرامی و مورد احترام.

      115 - محزونَه: غمگین.

      116 - محمودَه: پسندیده، زن مورد پسند خداوند.

      117 - مرضیَه: زن کاملی که خداوند نیز از او راضی است.

      118 - مریمُ الکبری: مریم بزرگتر.

      119 - مِشکَوةُ نورِالله: چرغ دان نور الهی.

      120 - مُضطَهدَه: در فشار قرار داده شده.

      121 - مُطهّرَه: زن پاک و عاری از گناه و زشتی.

      122- مَظلومٍ زوجُها: کسی که همسرش ستمدیده و مظلوم بود.

      123 - مَظلومَه: ستمدیده.

      124 - مَعصومَه: زنی که هیچ گاه گناه نکرده باشد.

      125 - مَعظّمَه: احترام گذاشته شده، گرامی.

      126 - مَغصوبةُ الحَق: کسی که حقّش غصب شده است.

      127 - مَقتولٌ وَلدُها: فرزندش کشته شده

      128 - مَقهورَه: مغلوب سلطه واقع شده.

      129 - مُکرَّمَه: بزرگوار و گرامی.

      130 - مَکرُوبَه: دل شکسته.

      131 - مَکسُورةُ الضِلع: پهلو شکسته.

      132 - مَکِینَةٌ فِی عالَمِ السَّماء: دارنده جایگاه در عالم آسمان.

      133 - مُلهِمَه: زنی که خداوند بر دل او الهام می فرستد.

      134 - مُمتَحِنَه: زنی که امتحان شده و از آزمایش سر افراز بیرون آمده است.

      135 - مَنصورَه: زن یاری شده. این نام حضرت در آسمان هاست.

      136 - مُهجةُ قَلبِ المُصطفی: آخرین قطرات خون قلب مصطفی.

      137 - مَهدیَّه: زنی که خداوند او را هدایت می کند.

      138 - مَوطِنُ الهُدی: جایگاه هدایت.

      139 - مُوَفَّقَه: زنی که توفیقات الهی همراهش باشد.

      140 - مُؤمِنَه: زن با ایمان به خداوند و روز قیامت.

      141 - مَیمُونَه: خوش یمن و با برکت.

      142 - ناعِمَه: زن خوش زندگانی، شاداب.

      143 - نَقِیَه: پاک و بی گناه.

      144 - نُورٌ سَماوِیٌ: نور آسمانی.

      145 - نُوریةٌ سَماوِیةٌ: نوری آسمانی.

      146 - نوریَه: موجودی از حقیقت نوری.

      147 - واسِطةُ قَلادَةِ الوُجود: حلقه اتّصال دو زنجیره هستی.

      148 - والِدةُ السِّبطَین: مادر دو نواده پیامبر(ص).

      149 - والِهَه: شیفته و عاشق.

      150 - وَحیدَه: یگانه، تنها، بی همتا.

      151 - وَلیةُ الله: ولی و دوست خداوند و کسی که خداوند او را ولی قرار داده است.

     در پایان ضمن عرض پوزش و عذر خواهی به خاطر تمام کاستی ها و نواقص موضوع مطرح شده، دست استمداد به سوی دوستان و عزیزانی که اهل تحقیق و مطالعه هستند دراز می کنم و استدعا دارم که اگر در روایات، احادیث و ادعیه به نام ، لقب یا کنیه ای از حضرت زهراء(س) برخورد کردند که در اینجا آورده نشده حتماً جهت درج در این مجموعه اطلاع دهند...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic