تبلیغات
عُصارۀ خلقت - اسامی، کُنیه ها و القاب حضرت زهراء(س)...

عُصارۀ خلقت

اسامی، کُنیه ها و القاب حضرت زهراء(س)

     اسامی، کُنیه ها و اَلقاب حضرت زهراء(س) و ترجمۀ اجمالی آنها، استخراج شده و گرفته شده از احادیث اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، ادعیه، زیارات و کلمات علماء:

     1 - اِبنَةُ مَن صَلَّت بِهِ المَلائِکَة: دختر آن کسی که ملائکه بر او درود فرستادند.

     2 - اَمِینَةُ الوَحی: امین وحی الهی.

     3 - اَنّانَه: زن دردمند.

     4 - اَلاِنسِیَّةُ الحَوراء: انسانی بهشتی و حوری صفت.

     5 - اِنسیَه: زنی که خصلت های خوب انسانی در او متجلّی است.

     6 - آیةُ النَبوَه: نشانۀ نبوّت.

     7 - باکیَه: زن گریه کننده.

     8 - بتول: زن پاک و دور از هر گونه آلودگی.

     9 - بَدر تمام: ماه شب چهارده.

     10 - بِرَّه: زن نیکوکار.

     11 - بِضعةُ الرَّسول: پاره تن پیامبر(ص).

     12 - بِضعَةُ المُصطَفی: پاره تن مصطفی(پیامبر خدا).

     13 - بَقیةُ المُصطَفی: بازمانده حضرت رسول(ص).

     14 - بَقیّةُ النَّبوَّة: بازمانده نبوَّت و پیامبری.

     15 - بِنتُ الصَّفوَه: دختر برگزیده.

     16 - بِنتُ المُصطَفی: دختر مصطفی(پیامبر خدا).

     17 - تُفاحَة الجَنَّه: سیب بهشتی.

     18 - تَقیََّه: زن پاکف با تقوی و بی گناه.

     19 - جَلیلَه: زن بزرگ و با جلال.

     20 - جَمالُ الآباء: موجب زیبایی پدران.

     21 - جَمِیلَه: زن زیبا روی.

     22 - جَوهَرةُ العِزَّةِ وَ الجَلال: گوهر تابناک عزَّت و بزرگواری.

     23 - حَامِلةُ البَلوَی بِغَیرِ شَکوَی: زن بلاکشِ نستوهِ بی شِکوِه و شکایت.

     24 حانِیَه: زن پر عاطفه، مهرورز و شوهر دوست.

     25 - حَبیبةُ الله: محبوب خداوند.

     26 - حَبیبَه: دوست و رفیق، دوست داشتنی.

     27 - حُرَّه: زن آزاده، زنی که اسیر شهوات و هوای نفس نیست.

     28 - حِصان: عفَّت مند و خویشتن دار.

     29 - حَکیمَه: زن با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه.

     30 - حَلیفةُ العِبادَةِ وَ التَّقوی: هم آوای پرستش و پرهیزگاری.

     31 - حنَّانَه: زن غمخوار و با محبّت.

     32 - حَوراء: فرشته، زنی که دارای خصلت های خوب فرشتگان است.

     33 - حُوریه: زن بهشتی، فرشته خصال.

     34 - خَفِیُّ القَبر: کسی که قبرش پنهان است.

     35 - دُرّةُ بَحرِالشَّرَفِ وَالجُود: دُرّ و مروارید دریای شرف و سخاوت.

     36 - دُرّةٌ بَیضاء: گوهر تابناک.

     37 - دُرّةُ بَحرِالعِلم وَالکَمال: دُرّ دریای دانش و کمال.

      38 - دَوحةُ النَّبی: شاخسار پیامبر.

      39 - رَئوفَه: زن دلسوز و مهربان.

      40 - راضیَه: زنی که به مقدّرات الهی راضی باشد.

      41 - راکعَه: زن اهل رکوع و تواضع در برابر خداوند.

      42 - رحیمَه: زن با محبّت و مهربان.

      43 - رشیدَه: زن فهمیده و صاحب خرد.

      44 - رَضیضُ الصَّدر: سینه شکسته.

      45 - رضیَه: زنی که به مقام رضا رسیده.

      46 - رُکنُ الهدی: پایه هدایت.

      47 - روحُ أبیهِ: روح و روان پدرش.

      48 - روحُ الرَّسول: جان پیامبر(ص).

      49 - ریحانَه: گل خوشبو، لطیف و مهربان، تعبیر لطیفی از موجود زن.

      50 - زاهدَه: زن پارسا.

      51 - زُجاجَه: شیشه و چراغ دان نورانی برای نور الهی.

      52 - زکیَّه: زن پاک و با تقوا، در حال رشد و ترقّی.

      53 - زهراء: درخشنده و تابان.

      54 - زهره: درخشان، نورانی.

      55 - زوجةُ الوَصی: همسر جانشین و وصی پیامبر(ص).

      56 - ساجدَه: زنی که در پیشگاه خداوند زیاد سجده می کند.

      55 -  سر العظمة: راز بزرگی و بزرگواری.

      56 - سِرُّ الله: راز نهان خدا.

      57 - سعیدَه: زن خوشبخت و سعادتمند.

      58 - سلیمَه: زن سالم، اهل سازش، بی عیب و نقص.

      59 - سیّدةُ النِّساء: سرور زنان.

      60 سیّده: سرور، خانم.

      61 - شَرفُ الاَبناء: شرافت و بزرگواری و افتخار برای فرزندان.

      62 - شریفَ: زن شرافتمند.

      63 - شفیعةُ العُصاةِ: شفاعت کنندۀ گناهکاران.

      64 - شفیقَه: زن دلسوز و مهربان.

      65 - شهیدَه: زنی که در راه خدا جانش را فدا نماید، زن شهید شده.

      66 - صابرَ: زن شکیبا و بردبار.

      67 - صادقش: زن راستگو و درست کردار.

      68 - صدوقَه: زن راستگو با کرداری صحیح.

      69 - صدّیقَه: زنی که در راستگویی شُهره شود و در عمل نیز درست کردار باشد.

      70 - صَفوةُ رَبِّها: برگزیده پروردگارش.

      71 - صفیَّه: زن برگزیده.

      72 - صوّامَه: زن بسیار روزه گیر.

      73 - طاهرَه: زن پاکدامن و دور از رذایل.

      74 - طیّبَه: زن پاک و پاکیزه.

      75 - عابدَه: زن پرستنده و عبادت کننده.

      76 - عارفَه: زن با شناخت و درک کامل.

      77 - عالمَه: زن دانشمند.

      78 - عالیةُ المَحَل: زن بلند جایگاه.

      79 - عالیَه: زن بلند همّت و دور اندیش.

      80 - عدیلَه: نظیر و مانند.

      81 - عدیلةُ مَریم: در پاکی نظیر و مانند حضرت مریم(س).

      82 - عَذراء: زن پاکدامنی که پرده عفّت را کنار نزند.

      83 - عزیزَه: زن ارجمند و گرانقدر.

      84 - عطوفَه: زن با عاطفه و محبّت.

      85 - عفیفَه: زن پاکدامن.

      86 - عقیلَه: زن خردمند و عاقل.

      87 - علیلَه: زن بیمار و مریض.

      88 - علیمَه: زن دانشمند و آگاه.

      89 - عینُ الله: دیده و چشم خدا.

      90 - غُرَّةُ غَرّاء: سپیده نورانی.

      91 - فاضلَه: زن صاحب فضیلت.

      92 - فاطمه: بریده شده از آتش جهنم و هر رِجس و جهل و بدی.

      93 - فریده: زن یگانه، دُرّ نفیس.

      94 - فهیمه: زن با فهم و شعور.

      95 - قانعَه: زن قانع و کم توقّع.

      96 - قرارُ قلبِ اُمِّهاَ المُعَظَّمه: آسایش بخش دل مادر بزرگوارش.

      97 - قُرَّةُ عینِ الرَّسول: نور چشم رسول خدا(ص).

      98 - قُرَّةُ عینِ المُصطفی: نور چشم مصطفی.

      99 - قَرینةُ المُرتَضی: همتای امام علی(ع)، مرتضی.

      100 - قُطبَ رَحی المَفاخِرِ السَّنِیَّه: چرخ آسیاب افتخارات والا.

      101 - قوّامَه: زن شب زنده دار.

      102 - کریمه: زنی که اهل کرم و جود و سخاوت است.

      103 - کعبةُ الآمالِ لِاَهلِ الحاجَه: کعبه آرزوهای نیازمندان.

      104 - کوثر: خیر فراوان، نسل فراوان، نهر کوثر.

      105 - کوکب: درخشنده و درخشان.

      106 - لیلةُ القدر: شب قدر .

      107 - لیلةُ مُبارکَه: شب با برکت.

      108 - مبارکَه: زنی که در او خیر بسیار باشد.

      109 - مُبَشِّرَه: بشارت دهنده.

      110 - مَجموعةُ المَآثِرِ العِلِّیَه: گرد آورده یادگارهای برین و نیکو کاران.

      111 - مَجهولةُ القَدر: قدر ناشناخته.

      112 - مُحتشمَه: با حشمت و شوکت و احترام.

      113 -محدثَّه: زن حدیث کننده، کسی که با فرشتگان سخن می گوید.

      114 - محتَرَمَه: گرامی و مورد احترام.

      115 - محزونَه: غمگین.

      116 - محمودَه: پسندیده، زن مورد پسند خداوند.

      117 - مرضیَه: زن کاملی که خداوند نیز از او راضی است.

      118 - مریمُ الکبری: مریم بزرگتر.

      119 - مِشکَوةُ نورِالله: چرغ دان نور الهی.

      120 - مُضطَهدَه: در فشار قرار داده شده.

      121 - مُطهّرَه: زن پاک و عاری از گناه و زشتی.

      122- مَظلومٍ زوجُها: کسی که همسرش ستمدیده و مظلوم بود.

      123 - مَظلومَه: ستمدیده.

      124 - مَعصومَه: زنی که هیچ گاه گناه نکرده باشد.

      125 - مَعظّمَه: احترام گذاشته شده، گرامی.

      126 - مَغصوبةُ الحَق: کسی که حقّش غصب شده است.

      127 - مَقتولٌ وَلدُها: فرزندش کشته شده

      128 - مَقهورَه: مغلوب سلطه واقع شده.

      129 - مُکرَّمَه: بزرگوار و گرامی.

      130 - مَکرُوبَه: دل شکسته.

      131 - مَکسُورةُ الضِلع: پهلو شکسته.

      132 - مَکِینَةٌ فِی عالَمِ السَّماء: دارنده جایگاه در عالم آسمان.

      133 - مُلهِمَه: زنی که خداوند بر دل او الهام می فرستد.

      134 - مُمتَحِنَه: زنی که امتحان شده و از آزمایش سر افراز بیرون آمده است.

      135 - مَنصورَه: زن یاری شده. این نام حضرت در آسمان هاست.

      136 - مُهجةُ قَلبِ المُصطفی: آخرین قطرات خون قلب مصطفی.

      137 - مَهدیَّه: زنی که خداوند او را هدایت می کند.

      138 - مَوطِنُ الهُدی: جایگاه هدایت.

      139 - مُوَفَّقَه: زنی که توفیقات الهی همراهش باشد.

      140 - مُؤمِنَه: زن با ایمان به خداوند و روز قیامت.

      141 - مَیمُونَه: خوش یمن و با برکت.

      142 - ناعِمَه: زن خوش زندگانی، شاداب.

      143 - نَقِیَه: پاک و بی گناه.

      144 - نُورٌ سَماوِیٌ: نور آسمانی.

      145 - نُوریةٌ سَماوِیةٌ: نوری آسمانی.

      146 - نوریَه: موجودی از حقیقت نوری.

      147 - واسِطةُ قَلادَةِ الوُجود: حلقه اتّصال دو زنجیره هستی.

      148 - والِدةُ السِّبطَین: مادر دو نواده پیامبر(ص).

      149 - والِهَه: شیفته و عاشق.

      150 - وَحیدَه: یگانه، تنها، بی همتا.

      151 - وَلیةُ الله: ولی و دوست خداوند و کسی که خداوند او را ولی قرار داده است.

     در پایان ضمن عرض پوزش و عذر خواهی به خاطر تمام کاستی ها و نواقص موضوع مطرح شده، دست استمداد به سوی دوستان و عزیزانی که اهل تحقیق و مطالعه هستند دراز می کنم و استدعا دارم که اگر در روایات، احادیث و ادعیه به نام ، لقب یا کنیه ای از حضرت زهراء(س) برخورد کردند که در اینجا آورده نشده حتماً جهت درج در این مجموعه اطلاع دهند...


نوشته شده در جمعه 29 آبان 1394 ساعت 02:33 ب.ظ توسط "خلیل" نظرات |


Design By : Pichak