تبلیغات
عُصارۀ خلقت - امام زمان حضرت فاطمه زهراء(س) کی بود...؟!!!

عُصارۀ خلقت

با عنایت به حدیث
« مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِیتَةً جاهِلِیَّةً »
1 - امام زمان حضرت فاطمه زهراء(س) قبل از مرگش  کی بود...؟!!!

2 - آیا حضرت زهراء(س) اَلعَیاذُ بِالله با مرگ جاهلیت از دنیا رفت...؟!!!
  3 - امام زمان شما بزرگواران اهل سنّت کیست...؟!!!
این حدیث که در منابع اهل سنّت، از جمله در برخی صحّاح ستّه
نقل شده و هیچ جای انکار و توجیه نیست، با عبارات
مختلف اینچنین آمده است.

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

« مَنْ ماتَ وَ لَیسَ فِی عُنُقِه بَیعَةٌ ماتَ مَیتَةً جاهِلِیَّةً. »
کسی که بمیرد و بر گردن او بیعتی نباشد، مرده است به مرگ جاهلیت.
 
« مَنْ ماتَ بِغَیرِ إِمامٍ ماتَ مَیتَةً جاهِلِیَّةً. »
یعنی هر کس بمیرد بدون امام، مرده است به مرگ جاهلیت.

« مَنْ ماتَ وَ لَیسَتْ عَلَیهِ طاعَةٌ ماتَ مَیتَةً جاهِلِیَّةً. »
 کسی که بمیرد و طاعت امامی بر گردنش نباشد، مرده
است به مرگ جاهلیت.

« مَن ماتَ وَ لَیسَ عَلَیهِ إِمامٌ فَمَیتَتُهُ جاهِلِیَّةٌ. »
کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، مرگش مرگ جاهلیت است.
 
« مَن مَاتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ فَمَاتَ مَیتَةً جَاهِلِیَّةً. »
کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، پس
مرده است به مرگ جاهلیت.

تمام این روایات تقریبا همگی یک معنا را می رسانند و آن اینکه:
کسی که بمیرد و بیعت امامی بر گردنش نباشد، به
مرگ جاهلیت مرده است.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حال با توجّه به صحیح و متواتر بودن این روایات، از علماء و اندیشمندان
اهل سنّت  سه تا سؤال اساسی  و البتّه ساده دارم، شما را به خدائی
که میپرستید به منابع خودتان مراجعه کنید و منصفانه و بدور از تعصّبات
بی جا، غلط و شیطانی به من نه، به خودتان و وجدانتان پاسخ بدید و
خودتان هم قضاوت کنید و عنایت داشته باشید که هیچ منبعی از منابع
شیعه را ذکر نکرده و تماماً از منابع خودتان نقل کردم، تا جای بهانه ای
نباشد، مگر نه اینست که مرگ بدون امام و شناخت امام یعنی مرگ
جاهلیت، حتماً معنی و مفهوم مرگ جاهلیت را که می دانید...؟!!!

و اما سؤال:

1 - امام زمان حضرت فاطمه زهراء(س) قبل از مرگش  کی بود...؟!!!
2 - آیا حضرت زهراء(س) اَلعَیاذُ بِالله با مرگ جاهلیت از دنیا رفت...؟!!!
  3 - امام زمان شما کیست، تا مرگتان همانند مرگ جاهلیت نباشد...؟!!!
========================================
منابع:
صحیح مسلم، مسلم النیسابوری، جلد 3، صفحه 1478
السُّنن الكبرى، البیهقی، جلد 8، صفحه 156
مشكاة المصابیح، جلد 2، صفحه 1088
سلسلة الأحادیث الصحیحة، جلد 2، صفحه 715
مسند احمد، احمد بن حنبل، جلد 4، صفحه 96
مجمع الزوائد الهیثمی، جلد 5،‌ صفحه 218، 224 و 225
مسند الطیالسی، الطیالسی، صفحه 295
الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان، جلد 7، صفحه 49
حلیة الأولیاء، جلد 3،‌ صفحه 22
كتاب السنة، جلد 2،‌ صفحه 489
المعجم الكبیر الطبرانی، جلد 10،‌ صفحه 298
المعجم الأوسط،‌ جلد 2، صفحه 317 و جلد 4، صفحه 232
مسند أبی یعلى، جلد 6، صفحه 251
كتاب السنة ابن أبی عاصم، جلد 2،‌ صفحه 489
صحیح مسلم در گذشته (261) جلد 8، صفحه 107 

نوشته شده در پنجشنبه 22 مرداد 1394 ساعت 07:00 ق.ظ توسط "خلیل" نظرات |


Design By : Pichak